SUBJECT. Een dartbord met middenin de bull's eye; het speerpunt, het hoofdonderwerp.
STUDENT. Een afstudeerhoed met daaronder een cirkel, die hier en in alle andere symbolen een persoon symboliseert.
SAMENLEVING. Meerdere cirkels, dus meerdere mensen; een mensenmassa, de samenleving.
SELF. De vormgeving is gebaseerd op het symbool waarmee in de Jungiaanse psychoanalyse het archetype 'Zelf' wordt gesymboliseerd — het omvat de bewuste en de onbewuste psyche.
SCHOOL. De vier rechthoeken staan symbool voor zowel een vier jaar durende opleiding, als een stapel schoolboeken. De cirkel erboven symboliseert een persoon, die 'de ladder van school' betreedt.
Back to Top